Statika – pochybení společnosti Modul-Leg® – nic nepodpírající průvlaky

Statická zpráva je jedním z nejdůležitějších dokumentů stavebního projektu a její nedodržení může vést k ohromným problémům.

V našem případě máme napříč domem několik železných konstrukcí, které vynášejí odskočené zdi v horním patře. Odskočené znamená, že obvodové zdi v horním patře nejsou v ose se zdmi v přízemí – jsou někde v prostoru stropních konstrukcí. Železným konstrukcím nesoucí tyto odskočené zdi se říká „průvlaky“. Pro lepší představu přikládám obrázek:

Železné konstrukce
Železné konstrukce

Z obrázku je patrné, kde končí zdi v horním patře a jak velké má dům terasy. Tyto průvlaky zde mají jednoduchý, zato velmi důležitý účel a to vynášet váhu horních stěn včetně otvorů v nichž budou ohromná rohová okna vážící kolem 350kg. K tomu, aby mohly plnit svůj účel je nezbytné, aby podlahová konstrukce na tyto průvlaky dosedala co největší možnou plochou.

Zde právě vzniklo pochybení pana Maleňáka (koordinátor společnosti Modul-leg®), který vedl stavbu v době výstavby stavebnicového systému Modul-leg®) a který kreslil projekt na bedýnky od společnosti Modul-leg®. Pan Maleňák si patrně v jeho životním „shonu“ neuvědomil tuto skutečnost a do svého projektu to navrhl špatně. Výškově průvlaky vychází přesně pod stropní fošny, avšak stropní fošny nad těmito průvlaky žádné takřka nejsou. Průvlaky stojí na sloupech, ale nic nepodpírají, mezi podlahou druhého patra a průvlaky je tedy vzduchoprázdno… Celou hmotnost stěn a železných sloupů s masivními dřevěnými překlady drží pouze 2,2 cm silná stropní deska…

Na tento problém upozornil až můj stavební dozor, který měl jeden z dalších kontrolních dní na stavbě v době výstavby stavebnicového systému. Po vznesení dotazu od stavebního dozoru směrem k panu Maleňákovi, pan Maleňák zprvu tvrdil, že to tam má dle svých podkladů správně, po chvilkovém, celkem drsném a vulgárním, ze strany pana Maleňáka, dohadování nakonec uznal své pochybení. V případě nezjištění této závady by to mohlo mít v budoucnosti katastrofické následky, které by mohly ohrožovat život stavebníků nebo osob žijících v domě. Naštěstí se tedy na toto pochybení společnosti Modul-Leg® přišlo ještě před dalšími navazujícími pracemi.

S řešením přišel až stavebním dozorem přizvaný statik a dynamik, který společně se stavebním dozorem navrhl vhodné řešení vzniklého problému dne 30.4.2020. Řešením bylo doplnění stropních fošen a hranolů mezi průvlaky a stropní desky druhého podlaží. Bylo nutné aby stropní fošny a hranoly byly na těsno mezi konstrukcemi, proto se objednaly na milimetr stejné stropní fošny jaké byly dodané společností Modul-Leg® a hranoly, které byly silné jaké jako železné konstrukce.

Oprava vzniklého pochybení trvala ve 3 lidech pouhých pár hodin času. Bylo to skutečně kulervoucí nacpat tam ty fošny a hranoly tak, aby byly kolmo vůči průvlaku a stropní desce, a tím aby přidané fošny plnily svoji funkci. Nicméně akce se zdařila a nyní je vše snad již v pořádku. 

Cena této opravy je:
Stropní fošny a hranoly včetně dopravy: 3.900,-
Pracovní síla (pouze subdodavatelé): 3.000,-
Celkem tedy 6.900,-

Jedna odpověď na “Statika – pochybení společnosti Modul-Leg® – nic nepodpírající průvlaky”

Napsat komentář

error: Obsah je chráněn